Ewa Wanda Nawrocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Wanda Nawrocka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 kwietnia 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Ewa Wanda Nawrocka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej XX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Mencwel, doc. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch, prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Dyplom nr 419.


Gdańsk, 22 października 2003 r.