Tadeusz Józef Ścisło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Józef Ścisło

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 stycznia 2003 roku

doktor nauk medycznych

Tadeusz Józef Ścisło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rola receptorów purynergicznych jądra pasma samotnego w neuroregulacji krążenia krwi”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Niechaj, prof. dr hab. Ewa Szczepańska - Sadowska, prof. dr hab. Weronika Trojniar

Dyplom nr 415.


Gdańsk, 23 maja 2003 r.