Marian Sławomir Sęktas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marian Sławomir Sęktas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 marca 2003 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marian Sławomir Sęktas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zastosowania aktywności miejscowo-specyficznych rekombinaz z rodziny Int w wyspecjalizowanych wektorach plazmidowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, doc. dr hab. Piotr Cegłowski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 422.


Gdańsk, 22 października 2003 r.