Lesław Wołejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lesław Wołejko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 stycznia 2003 roku

doktor nauk rolniczych

Lesław Wołejko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dynamika ekosystemów źródliskowych Polski północno-zachodniej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janina Jasnowska, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, dr hab. Jacek Herbich, prof. UG

Dyplom nr 416.


Gdańsk, 06 sierpnia 2003 r.