Zofia Maria Dołęga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zofia Maria Dołęga

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 lipca 2004 roku

doktor

Zofia Maria Dołęga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, prof. dr hab. Roman Ossowski, dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Dyplom nr 444.


Gdańsk, 10 lutego 2005 r.