Paweł Juliusz Horodecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Juliusz Horodecki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 maja 2004 roku

doktor

Paweł Juliusz Horodecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Teorioinformacyjne aspekty kwantowego splątania stanów mieszanych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK, prof. dr hab. Marek Kuś, prof. dr hab. Władysław Adam Majewski

Dyplom nr 438.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.