Ewa Danuta Kubiak-Szymborska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Danuta Kubiak-Szymborska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 czerwca 2004 roku

doktor

Ewa Danuta Kubiak-Szymborska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Podmiotowość młodzieży akademickiej. Studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 441.


Gdańsk, 07 stycznia 2004 r.