Beata Możejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Możejko

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 25 czerwca 2004 roku

doktor

Beata Możejko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468 - 1516)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr Marian Biskup, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Dyplom nr 443.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.