Jarosław Paweł Pykacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Paweł Pykacz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 roku

doktor

Jarosław Paweł Pykacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„The Many-Valued Logic of Jan Łukasiewicz in the Foundations of Quantum Mechanics”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Robert Alicki, prof. dr hab. Michał Kurzyński, prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dyplom nr 436.


Gdańsk, 17 listopada 2004 r.