Zenona Rondomańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zenona Rondomańska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 18 czerwca 2004 roku

doktor

Zenona Rondomańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795 - 1939”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Jasiński, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Irena Poniatowska

Dyplom nr 442.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.