Halina Czubasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Halina Czubasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 maja 2005 roku

doktor

Halina Czubasiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 462.


Gdańsk, 07 października 2005 r.