Krzysztof Andrzej Hejwowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Andrzej Hejwowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 czerwca 2005 roku

doktor

Krzysztof Andrzej Hejwowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Translation: A Cognitive-Communicative Approach”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Igor Burchanow, prof. URz, prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr.hab. Andrzej Kopczyński

Dyplom nr 467.


Gdańsk, 15 listopada 2005 r.