Piotr Marcin Mucha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Marcin Mucha

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 marca 2005 roku

doktor

Piotr Marcin Mucha

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wykorzystanie syntetycznych polipeptydów jako układ modelowych w badaniach oddziaływań RNA-białko”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Walenty Adamiak, prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 459.


Gdańsk, 17 listopada 2005 r.