Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 02 czerwca 2005 roku

doktor

Beata Aleksandra Pastwa-Wojciechowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno - psychologiczna”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia sądowo-penitencjarna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: ks.prof. dr hab. Czesław Marian Cekiera, prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Dyplom nr 465.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.