Barbara Gierusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Gierusz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 maja 2006 roku

doktor

Barbara Gierusz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, prof. dr hab. Jan Turyna, prof. dr hab. Sławomir Sojak, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 480.


Gdańsk, 25 maja 2006 r.