Krzysztof Pędziszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Pędziszewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2006 roku

Krzysztof Pędziszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ruch antyglobalistów i jego rola w kontekście przemian globalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Zbigniew Blok, prof. UAM

Dyplom nr 2730.


Gdańsk, 01 grudnia 2006 r.