Cezary Ryszard Czaplewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cezary Ryszard Czaplewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 stycznia 2006 roku

doktor

Cezary Ryszard Czaplewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Efekty wielociałowe w oddziaływaniach hydrofobowych, potencjały średniej siły oraz metody optymalizacji globalnej w aspekcie przewidywania struktur przestrzennych białek”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: chemia teoretyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, prof. dr hab. Andrzej Koliński, prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Dyplom nr 475.


Gdańsk, 13 listopada 2006 r.