Piotr Stańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Stańczyk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2006 roku

Piotr Stańczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemoc i emancypacja. Ambiwalencja funkcji studiów zaocznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: dr hab. Teresa Bauman, prof. UG, prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dyplom nr 2753.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.