fbpx Andrzej Kołakowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Kołakowski

Andrzej Kołakowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2006 roku

Andrzej Kołakowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System instytucjonalnej opieki całkowitej nad dzieckiem w Polsce w latach 1945 - 1956 i jego realizacja w domach dziecka w województwie gdańskim.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Mokrzecki, dr hab. Stefania Walasek, prof. UWr

Dyplom nr 2752.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: