Jakub Piotr Neumann | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Piotr Neumann

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Jakub Piotr Neumann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach nieskończonych ze słabymi warunkami akceptowalności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr Andrzej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Włodzimierz Mostowski, dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dyplom nr 2771.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.