Adrian Zwolicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrian Zwolicki

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2006 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Adrian Zwolicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. w Borach Tucholskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: dr hab. Adam Barcikowski, prof. UMK, prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski

Dyplom nr 2748.


Gdańsk, 30 stycznia 2007 r.