Katarzyna Łukawska-Matuszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Łukawska-Matuszewska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2006 roku

Katarzyna Łukawska-Matuszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ warunków środowiskowych na  remoblizację fosforu z osadów do  wody.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Andrzej Górniak

Dyplom nr 2755.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.