Arkadiusz Misztal | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Misztal

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2007 roku

Arkadiusz Misztal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Narrative and History in Thomas Pynchon´s re-creation of Colonial America”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM

Dyplom nr 2759.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.