Monika Bąk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Bąk

Uchwałą Rady %field_nadanie_wydzial_w_node:field-nazwa-w-dopelniaczu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 stycznia 2007 roku

doktor

Monika Bąk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 488.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.