Małgorzata Zdzisława Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 marca 2006 roku

doktor

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Od gospodarstwa do  stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz  bezpieczeństwem produktu zywnościowego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, prof. dr hab. Stefan Ziajka, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 476.


Gdańsk, 02 lutego 2007 r.