Dagmara Zawistowska-Toczek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Zawistowska-Toczek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2006 roku

Dagmara Zawistowska-Toczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ars Moriendi końca XX wieku. Doświadczenie starości i umierania w późnej twórczości Zbigniewa Herberta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Chwin, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

Dyplom nr 2740.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.