Agnieszka Łobodziec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Łobodziec

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2007 roku

Agnieszka Łobodziec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Black Theological Intra-racial Conflicts in the Novels of Toni Morrison.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM

Dyplom nr 2783.


Gdańsk, 14 marca 2007 r.