Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 lutego 2007 roku

Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Problem regionalizmu w edukacji jako dyskurs współczesności.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Brunon Synak, prof. dr hab. Wiesław Theiss

Dyplom nr 489.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.