Alina Wypych-Żywicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alina Wypych-Żywicka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 grudnia 2006 roku

Alina Wypych-Żywicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof. dr hab. Wojciech Muszalski, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, prof. dr hab. Urszula Jackowiak

Dyplom nr 486.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.