Magdalena Remisiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Remisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 listopada 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Remisiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Plastyczność pierzenia się siewkowców (Charadrii) a strategia migracji i warunki siedliskowe na zimowiskach”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, prof. dr hab. Aleksander Winiecki, prof. PAN, dr hab. Tomasz Mazgajski

Dyplom nr 680.


Gdańsk, 15 listopada 2012 r.