Iwona Anusiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Anusiewicz

z dnia 23 maja 2012 roku

Iwona Anusiewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Superhalogeny i  superalkalia jako związki o  ekstremalnych właściwościach fizykochemicznych”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Błażejowski, prof. dr hab. Jacek Komasa, prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Piotr Sobota

Dyplom nr 668.


Gdańsk, 06 lipca 2012 r.