Maria Szczepska-Pustkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Szczepska-Pustkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 września 2012 roku

Maria Szczepska-Pustkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„W stronę dziecięcego filozofowania i dziecięcej filozofii życia”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna, wczesna edukacja

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Barbara Smolinska-Theiss, prof. UJ, dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. DSW, dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 678.


Gdańsk, 28 września 2012 r.