Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 23 marca 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Udział białek opiekuńczych Escherichia coli w zapobieganiu agregacji oraz w dezagregacji białek komórkowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 495.


Gdańsk, 23 kwietnia 2007 r.