Tomasz Dominik Staniszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Dominik Staniszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2007 roku

Tomasz Dominik Staniszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Czyż, dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG

Dyplom nr 2797.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.