Joanna Patrycja Raczek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Patrycja Raczek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2007 roku

Joanna Patrycja Raczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dominowanie parami i podwójne w grafach (Paired domination and doubly domination in graphs)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG

Dyplom nr 2805.


Gdańsk, 19 czerwca 2007 r.