fbpx Iwona Lidia Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Lidia Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Lidia Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 lipca 2007 roku

Iwona Lidia Janicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Maria Beisert, prof. UAM, dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UWr, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, dr hab. Teresa Rostowska, prof UG

Dyplom nr 506.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.