Agnieszka Kotlarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Kotlarz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agnieszka Kotlarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedź immunologiczna skierowana przeciwko ludzkim homologom białka DnaJ Escherichia coli u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Renata Głośnicka, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2822.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.