Magdalena Beata Narajczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Beata Narajczyk

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Beata Narajczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm jednokierunkowej i dwukierunkowej inicjacji replikacji DNA w rejonie oriλ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: dr hab. Artur Jarmołowski, prof. UAM, prof. dr hab. Józef Wojciech Kur

Dyplom nr 2821.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.