fbpx Magdalena Horodecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Horodecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Horodecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Magdalena Horodecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sedno skryte pod powierzchnią Strategie narracyjne w pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Graczyk, prof. UG, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

Dyplom nr 2847.


Gdańsk, 10 października 2007 r.