fbpx Małgorzata Anna Klinkosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Anna Klinkosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Anna Klinkosz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Małgorzata Anna Klinkosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odmiejscowe nazwiska mieszkańców Pomorza Gdańskiego utworzone za pomocą sufiksu-ski

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Urszula Kęsik, prof. AP w Słupsku, prof. dr hab. Maria Biolik

Dyplom nr 2846.


Gdańsk, 10 października 2007 r.