fbpx Iwona Jakimowicz-Ostrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Jakimowicz-Ostrowska

Iwona Jakimowicz-Ostrowska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2007 roku

Iwona Jakimowicz-Ostrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Koko, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Andrzej Romanow, prof. US, prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Dyplom nr 2862.


Gdańsk, 23 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: