fbpx Katarzyna Kaczorowska-Bray | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Kaczorowska-Bray

Katarzyna Kaczorowska-Bray

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Katarzyna Kaczorowska-Bray

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. UKW, dr hab. Małgorzata Święcicka, prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

Dyplom nr 2868.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: