Michał Mochocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Mochocki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Michał Mochocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między grą a literaturą. Scenariusze narracyjnych gier fabularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. WSHE, dr hab. Andrzej Pitrus, prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Dyplom nr 2875.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.