Danuta Bogumiła Borecka-Biernat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Bogumiła Borecka-Biernat

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 listopada 2007 roku

Danuta Bogumiła Borecka-Biernat

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Janusz Trempała, prof. UW, dr hab. Maria Anna Czerwińska-Jasiewicz

Dyplom nr 508.


Gdańsk, 30 listopada 2007 r.