fbpx Justyna Elżbieta Iwaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Elżbieta Iwaszkiewicz

Justyna Elżbieta Iwaszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2008 roku

Justyna Elżbieta Iwaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oligomeryzacja ludzkiej cystatyny C-badania metodą dynamiki molekularnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksander Herman, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Gdańsk, 26 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: