fbpx Adrianna Renata Kilikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrianna Renata Kilikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrianna Renata Kilikowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 lutego 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Adrianna Renata Kilikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dywergencja endemicznych równonogów (Isopoda: Asellidae) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wenne, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Dyplom nr 2930.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.