Przemysław Jaskólski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Jaskólski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Przemysław Jaskólski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mocarstwa współczesnego świata i ich rola w kształtowaniu nowego ładu międzynarodowego w początkach XXI wieku ( USA, Rosja, Chińska Republika Ludowa)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. UWM, dr hab. Arkadiusz Żukowski

Dyplom nr 2938.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.