Anna Herman-Antosiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Herman-Antosiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 14 grudnia 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Anna Herman-Antosiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modulacja procesów zachodzących w ludzkich komórkach nowotworowych przez organiczne związki siarki pochodzące z roślin z rodzajów AlliumBrassica

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Wanda Krajewska, prof. dr hab. Ewa Bartnik,

Dyplom nr 510.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.