Anna Maria Zawadzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Zawadzka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 lutego 2008 roku

Anna Maria Zawadzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dlaczego przywiązujemy się do  marki?”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. KUL, dr hab. Piotr Jan Francuz, prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. WSPS, dr hab. Tadeusz Zaleśkiewicz,

Dyplom nr 513.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.