Adam Prahl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Prahl

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 lutego 2008 roku

Adam Prahl

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wykorzystanie uwarunkowanych stereochemicznie reszt aminokwasowych i rozbudowanych przestrzennie grup acylowych do  projektowania aktywnych antagonów B2 bradykininy”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Adamiak, prof. dr hab. Leonard Proniewicz, prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk,

Dyplom nr 512.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.